Välkommen till Geometric tools.

Alla produkter är handgjorda och skapat av Tony som har  flera års erfarenhet och med gedigen kunskap inom tensorteknologi och tillverkning av orgoniter.

Tony började tillverkningen med orgoniter sedan 2014. Därefter bestämde han sig för att utbilda och skaffa kunskaper inom området tensorteknologi i Australien 2016 och 2017. Det är väldigt få som förstår sig på tensorteknologi då det krävs stora kunskaper inom området. Det handlar om att veta hur man tvistar  rätt och hur man räknar ut rätt mått för att skapa rätt sorts energier. Med denna kunskap har han lyckats skapa dessa handgjorda produkter från hjärtat och med rätt sorts energier.

Välkommen att besöka oss på WakeupConference i Malmö den 28-29 januari 2023, där vi kommer stå och sälja våra healing produkter vid en monter där du/ni kan välja alltifrån personligt beskydd såsom halsband,armband,fingerringar till skydd för hemmet.

 

Julerbjudande hos oss: (Erbjudandet gäller fram till den 20 december 2022).

Att kunna ge bort något i julklapp till nära och kära, att ge något som får någon annan att må bättre, ge beskydd och kraftfull energi som vi behöver just speciellt under dessa kalla, mörka månader. Då är det en jättebra idé att beställa någon av våra produkter.

Därför kommer det nedan tips på kombinationspaket för henne, honom eller till barnen/barnbarnen eller djur.

Här kommer det julerbjudanden på kombinatiosnpaket:

Kombinations paket 1:

Halsband Shambala med öppet armband SMD tillsammans med Fingerring Galactic cubit.

Pris: 1300 Kr inklusive frakt. (390 kronor sparar du!)

smdcubitöppenarmband
Galactic cubit öppen ring

Kombinations paket 2:

Halsband Vesica Piscis , armband Chichen Itza armband tillsammans med divine justice öppen fingerring och en phonebuddie.

Pris inklusive frakt: 1540 :-(488 kr sparar du!)

Chichen Itza armband
divinejusticeöppenfingerring
Phonebuddies

Kombinations  paket 3:

Halsband Quantum healing. Medium Orgonit pyramid TFG tillsammans med TFG armband.

Pris inklusive frakt: 3140 kronor( 750 kronor sparar du!).

labyrinthK2 TFG armband

Kombinationspaket 4:

3500 kronor(inkluderad frakt).

Här får du välja mellan tre olika produkter , halsband,armband och något skydd för hemmet och skydd till mobiltelefonen.

Nyheter

Nytillkomlingar.

Chichen Itza armband

Chichen Itza armband.

Finns under produkter.

Vesica Piscis halsband.

Finns under produkter.

Lost cubit tensorfield generator halsband.

Finns under produkter.

Quantum Healing halsband.

Detta halsband hittar du under produkter.

regnbågenaturharmoniserjulimånad2022

Julerbjudande hos oss:

Att kunna ge bort något i julklapp till nära och kära, att ge något som får någon annan att må bättre, ge beskydd och kraftfull energi som vi behöver just speciellt under dessa kalla, mörka månader. Då är det en jättebra idé att beställa någon av våra produkter. 

Därför kommer det nedan tips på kombinationspaket för henne, honom eller till barnen/barnbarnen eller djur. 

Här kommer det julerbjudanden på kombinatiosnpaket:

 

 

Välkommen till Geometrictools 

Handgjorda verktyg för healing, välmående och skydd mot negativa energier. 

Välkommen till GeometricTools handgjorda verktyg för healing, välmående och skydd mot negativa energier! Det optimala skyddet i den värld som vi lever i idag.

Alla produkter är gjorda enligt heligt geometriska mått, även kallat cubits från olika pyramider och kraftplatseri världen som alla har olika påverkan på människan, naturen och allt levande.

Tensor teknologin är baserade på mått dvs cubit  från pyramiderna och megaliterna, varje mått har en unik frekvens som jobbar på olika nivåer och skapar livskraftsfält som är ett synligt membran .Det membran som uppstår är själva frekvensen och kallas ofta för ki,chi, prana eller orgon energi. Cubit är urgammal beteckning för linjära mått.

Tensorteknologi:

Tensorringar och fältet de skapar är en integration av vetenskaplig och andlig teknologi.

Fältet som skapas i en tensorring är en oändlig källa för energi som varken är elektrisk eller magnetisk men vars energiladdning är gynnsam och helande för alla livsformer. Det är en superledare som neutraliserar magnetfält, skapar harmoni i kaos och stabiliserar och balanserar kroppens biomagnetiska energifält. 

Tensorteknologi främjar helande, ger energi till och omstrukturerar vatten, ökar växttillväxt och vitalitet för allt liv, samt främjar den andliga utvecklingen och uppkopplingen till vårt ursprung.

Metallen som används är koppar, enligt Slim Spurling är koppar en metall som har förmågan att förvandla kosmisk energi till livskraftenergi. Dess naturliga tendens att gradvis oxidera med åldern ökar kraften i energiverktygen.

Måtten som används i ringarna kallas för Cubit-längder och komna från heliga mått (frekvenser) från olika pyramider i världen, dessa Cubits har olika effekter och hälsofördelar. 

När specifika Cubit-längder tvistas och ändarna av längderna smälts samman, uppnås en harmonisk frekvens.

 

De vanligaste Cubit-längderna är: 

Royal Cubit och Sacred Cubit
(Slim Spurling’s Cubits)är ett mått från kungens kammare i Cheopspyramiden i Giza. Sacred Cubit är också hämtat från Cheopspyramiden men från en annan vinkel, de båda måtten har samma egenskaper, de är de mest populära måtten.  De arbetar på den fysiska kroppen, och kan adresseras på alltifrån smärta till sömnsvårighet, används med fördel för att ladda ditt vattenglas så att vattnet du dricker kan rena din kropp från toxiner.
144 MHZ  

Lost Cubit
Upptäckt av Hans Becker, en vän till Slim Spurling.  Denna Cubit-längd skapades ur en matematisk formula och arbetar med det eteriska och emotionella fältet som omger kroppen, den bidrar till läkning av mentala och känslomässiga problem.
177 MHZ  

Empowerment Cubit
Främjar och avkalcifierar tallkottkörteln, hjälper till att avprogrammera det undermedvetna och frigöra begränsande övertygelser.​​​
188 MHZ  

Teotihaucan Cubit
Teotihaucan är också känd som the Balance and Harmony ring, den upptäcktes av Brian Besco och jobbar på manga områden i den fysiska kroppen där den bland annat verkar smärtlindrande, främjar bättre ledhälsa, den jobbar även på den mentala kroppen där den lindrar ångest, mildrar panikattacker, underlättar för klartänkande mm. 

SMD Cubit: är måttet från pyramiderna i Bosnien. SMD står för Sun, Moon, Dragon och måttet är kombinationen av deras sammanlagda energi.  SMD är ett starkt m

ått som jobbar på alla plan och kan med fördel användas som avstörare och omvandlare av negativ energi. 

 

orgonitpyramidtfg

Orgoniter

Vad innehåller orgoniter?

Det består av en kombination av kristaller, resin och metall tensorring/spiral/field generator.

Varför blandar man allt detta i en orgonit?

Eftersom resinet är organiskt är det från jorden som är kolbaserat. Resinet suger in den negativa energi som finns runt omkring oss. Så fort den träffar metallen reflekterar den oorganiska metallen energin. Vad som händer med resinet och metallspånet är att det nu skapas en attraktion, expansion, repulsion, vid mycket höga frekvenser. Det är nu en kaotisk energi skapas. Men med hjälp av kristallen och tensorringen som finns inuti orgoniten omvandlar den den kaotiska energin, som jämnar ut, balanserar och reducerar den kaotiska energin. Ut kommer  livskraftsenergi /livskraftshealing.

Vad är orgoniter bra för? 

De renar och balanserar energi och harmoniserar livskraften i oss och omkring oss. Orgoniter omvandlar negativ energi till positiv energi och är effektiv mot elektromagnetisk strålning. Det hjälper till att balansera vårt energifält. Orgoniter skapar harmoni och balans. Den reducerar även stress och eliminerar stagnerade dåliga energier.

Orgoniter renar stillastående och negativ energi vilket har en mängd fördelaktiga effekter. 

 • Främjar bättre mående både fysiskt och andligt. När energiblockeringar läker och energin omkring dig börjar flöda obegränsat, upplevs livet mer glatt och harmoniskt.
 • Förhållandena förbättras – till exempel har många användare upplevt att deras relationer med familj och medarbetare förbättras när de har en orgonit placerad i hemmet och på arbetsplatsen.
 • Främjar bättre sömn och skapar mer levande drömmar. 
 • Påskyndar andlig utveckling tillväxt. Detta går hand i hand med renare energi.

   

 • Skyddar från EMF, vilket är en av de främsta anledningarna till att många införskaffar orgoniter. Placera med fördel flera orgoniter runt EMF-emitterande enheter i ditt hem.

   

 • Placera en orgonit nära dina växter, då det ökar växttillväxten.
 • Skapar renare vatten. Vatten som har stått på en orgonitladdningsplatta smakar bättre och känns också friskare.
 • Rensar atmosfären. Placera gärna orgoniter vid områden med stark EMF-strålning.
 • Orgoniter har också ytterligare fördelar beroende på kristallkombinationerna och/eller andra element.

OBSERVERA

Ingen återköp eller ångerrätt efter att produktionen är gjord.

Går inte att byta ut smycken mot något större som orgonit eller harmoniser.

SLIM SPURLING


SLIM SPURLING föddes 1938 i South Dakota, han började jobba som smed och blev intresserad av alkemi och jordens geopatiska stresspunkter. Vid ett tillfälle testade Slim att  tvinna koppartråd och använda mått från pyramiden för att skapa en ring.

När ringen blev klar visades ett fält i ringen / membran/ som såg ut som en såpbubbla.
Slim jobbade tillsammans med sitt  team och dom gjorde kalkyler och olika tester samt frekvens mätningar . Måtten hämtades från egyptiska pyramider så kallad Sacred Cubit. På så sätt började Slim utveckla sin Tensor Teknologi med bland annat harmonisers för att reducerar föroreningarna i luften men även balansera energierna.

WILHELM REICH

Född 1897 och senare  elev till Sigmund Freud. Reich studerade psykisk och fysisk hälsa samt sexualitet hos människor under 2:a världskriget.

Reich var tvungen att fly från Tyskland och alla hans studier och böcker blev brända. Reich vistades en kort stund i Skandinavien och därefter for han till USA 1939 och fortsatte med sina studier samt började att undersöka bioner och kom fram till att dom skapade livskraft, energi och orgon energi. Reich utvecklade sedan en apparat eller en box som genererade Orgon som man satt i och som skulle läkta sina patienter från bl.a. cancer.

Senare utvecklade Reich något som kom att heta Cloudbusters. som består av ett eller flera långa rör fastgjutet i en stor orgonit-bas bestående av resin, metallspån och kristaller. Dom används änn idag för att lösa upp chemtrails.

 

Kontakta oss!

Gör din beställning här!

I kontaktformuläret fyller du i din beställning.

När vi tagit emot din beställning av produkter, kontaktar vi dig.

Vi går igenom beställning med dig och därefter kör vi igång med produktionen.

Kontaktformulär!

Här skriver du ner din beställning av produkter, ditt namn och din mailadress.

 

Betalningsalternativ

 

0762457842