Acu vac coil lost cubit dubbeltvistad 1300 :-

Acu-Vac Coil

Acu-Vac Coil används främst inom healing och är praktisk då den har en positiv och negativ ända på själva spolen.
En Acu-Vac Coil med den negativa sidan vänd mot kroppen, fungerar som en dammsugare som bokstavligen suger ut ofördelaktig och negativ energi ur området som orsakar smärta och problem i kroppen & konverterar den till positiv ut i andra änden.
Med den positiva sidan vänd mot kroppen förs välgörande energi in på områden som behöver det.

Använd intuition, lyssna på kroppen och prova dig fram när du använder Tensor-verktygen. Men för att ge ett exempel på hur Acu-Vac spolen kan användas, så kan man börja med att ”ta tag i” smärtan eller obehaget med den negativa sidan genom att hålla den nära området, för sedan Acu-Vac verktyget i en långsam cirkel/spiral-rörelse över området & öka avståndet ut från kroppen långsamt allteftersom att värken avtar.
Det verkar som att den drar mer i området ju längre ut du drar spolen från kroppen så om du gör det på någon annan, var försiktig och håll en god kommunikation.
En svagt vibrerande och/eller en magnetisk/frånstötande känsla i spolen är också indikatorer för den som utövar att veta status samt vart & vilket avstånd spolen kan dras m.m.
En session kan ta allt mellan någon minut till en halvtimma eller tills önskad effekt är uppnådd.
Vänd sedan på spolen och för in lite energi i området en kort stund efter avslutad session.
Negativ ända är den närmast lödningen. Om du har en Acu-Vac med kopparkula så är kulan närmast den positiva sidan.

Det går även bra att lägga spolen riktad mot området om man inte kommer åt att hålla i den.

Några andra Användningsområden:
Använd den på akupressurpunkter och längs meridianer
Balansera chakran
Skanna maten för att ladda upp eller dra ut ofördelaktig energi
Använd på sjuka husdjur och boskap
Haka fast den + en Feedback Loop på en Tensorring för att ladda superpotent vatten.

Enkeltrådig eller Tvistad (New Dimension)?
Den enkeltrådiga är den som rekommenderas i första hand. Passar även bra för den som vill testa & lära sig använda en Acu-Vac samt för att använda i kombination med andra Tensor verktyg.

Den tvistade (New Dimension) är en mer avancerad variant och rekommenderas till den som arbetar med energier professionellt och som har längre erfarenhet av den enkeltrådiga Acu-Vac. Passar bra för Reiki healers

 

Görs även i större varianter för bruk på kreatur & häst m.m.