Halsband.

         

Super MWO 1150 :-

Nya MWO med exakta proportioner av labyrinten.

Den skapar stark energifält och ger optimal healing. 

Halsbandet består av royal cubit ring och 144 Mhz.

Multiwave oscilator(MWO) jobbar på en hög energinvå,

som ger den optimala skyddet mot negatia energier. Den höjer vibrationen 

i kroppen den tar bort förvirring och kaos som har orsakats av olika anledningar.

Lahkowski coil är en del Tesla Coil och den jobbar på en kvantfysisk nivå som producerar

starka negativa joner som är viktiga i alla livsformer.

 

 

 

MWO

MWO 950 :-

Multiwave oscilator(MWO) jobbar på en hög energinvå,

som ger den optimala skyddet mot negatia energier. Den höjer vibrationen 

i kroppen den tar bort förvirring och kaos som har orsakats av olika anledningar.

Lahkowski coil är en del Tesla Coil och den jobbar på en kvantfysisk nivå som producerar

starka negativa joner som är viktiga i alla livsformer.

 

 

t halsband 500 kronor

Orgonit halsband 750:-

Orgonithalsbandet skyddar aurafältet, tar bort farliga EMF strålningar.

Den tar bort trötthet, förbättrar sömnen och skapar en ny livskraftsenergi.

 

Chakrasystemet - sju energicenter i din kropp - Nia Movement

Chakra halsband i orgonit 650 :-

Chakra halsbanden finns i olika färger.

Den gröna står för halschakrat.

Den röda står för rotchakrat.

 

 

 

Vesica piscis 888:-

Denna är byggt utifrån teotihaucan cubit mått.

Denna skapar balans och harmoni.

Den resonerar på en universiell frekvens och skapar equilibrium.

Equilibrium betyder med andra ord jämnvikt, balans.

Den jobbar bland annat på Kirstus medvetande och höjer och utvecklar din medvetenhet.

 

 

Seed of life SMD 1150 :-

Den används för healing och reparerar celler.

Den ger en lugnande effekt på kropp och själ.

Den har en skyddande effekt mot skadliga frekvenser

från mobiltelefoner och elektromagnetiska föroreningar.

Seed of life har en djupgående effekt av healing och transformation.

Den återställer och harmoniserar DNA efter 30 dagars användning

SMD Cubit Är måttet från pyramiderna i Bosnien.

SMD står för Sun Moon Dragon och måttet är kombinationen av deras sammanlagda energi.

SMD är ett startk mått som jobbar på alla plan och kan med fördel användas som avstörare och

omvandlare av negativ energi.

 

 

Seed of life matrix 850 :-

Seed of life Matrix 900 :-

Den används för healing och reparerar celler.

Den ger en lugnande effekt på kropp och själ.

Den har en skyddande effekt mot skadliga frekvenser

från mobiltelefoner och elektromagnetiska föroreningar.

Seed of life har en djupgående effekt av healing och transformation.

Den återställer och harmoniserar DNA efter 30 dagars användning.

 

Double tube torus 1300 :-

Denna förbättrar övergripande hälsa, välbefinnande. Den jobbar på att läka mentala, känslomässiga problem och traumatiska upplevelser. Den skapar en bekväm känsla för dig själv runt grupper av människor och uppmuntra öppning av sinnet och aktivering.

 

 

Shambala 1150 :-

Shambala aktiverar hjärtchakrat på en hög andlig nivå.

Den hjälper till att öppna  hjärtat i sin egen sanning.

Mandalan stärker medvetandet och den ger fysisk healing som balanserar

kropp och själ.

 

 

Shambala (2.0) 900 :-

Shambala aktiverar hjärtchakrat på en hög andlig nivå.

Den hjälper till att öppna  hjärtat i sin egen sanning.

Mandalan stärker medvetandet och den ger fysisk healing som balanserar

kropp och själ.

 

feedbackloop harmoniser

Feedbackloop mini harmoniser 1650 :-

(Finns lost, royal, empowerment och SMD cubit mått).

Denna feedback loop mini harmoniser fungerar väldigt snabbt. Den läser av dig på en mental nivå och gör att du kan känna dig bemyndigad när du använder en feedback loop mini harmoniser på en personlig harmoniser. Det här verktyget hjälper dig att utnyttja din behärskning som individ och jobbbar på att förstärka din självkänsla. Du känner att du kan behärska det som finns i ditt liv och utanför och blir mycket jordad. Denna jordning centrerar din själ på din högsta nivå till neutralitet.

 

 

Infusion activator 950 :-

Harmoniserings ringen ensam harmoniserar energier som strömmar in i kroppen, såsom dis koherenta elektriska magneter, täta energier och annat yttre energiskt inflytande. Energier kommer antingen att ändras eller frigöras. Måtten är SMD och labyrinth cubit från de bosniska pyramiderna.

Mini harmoniser lost cubit 960 :-

Lost cubit skapades ur en matematisk formula och arbetar på den andliga och emotionella fältet som omger kroppen och bidrar till läkning av mentala och käsnlomässiga problem. Den har en frekvens på 177 mhz.

 

 

 

Mini harmoniser SMD cubit 980 :-

Vårt eget personliga biofält stärks och förstärks av de personliga harmonisatorernas ljuskraftsenergier.

När harmonisatorns energi färdas genom oss efter meridiankanalerna,

kommer den att arbeta sig försiktigt genom kroppen från topp till tå,

ner och upp. Ett polaritetsflöde av kroppsrytmer.

SMD Cubit Är måttet från pyramiderna i Bosnien.

SMD står för Sun Moon Dragon och måttet är kombinationen av deras sammanlagda energi.

SMD är ett startk mått som jobbar på alla plan och kan med fördel användas som avstörare och

omvandlare av negativ energi.

 

 

metatronehalsband

Metatrone 1800 :-

Metatronkuben innehåller varje form som finns i det universum som Gud har skapat och de formerna är byggstenarna i all fysisk materia. De är kända som platoniska fasta ämnen, eftersom filosofen Platon kopplade dem till himlens andevärld och de fysiska elementen på jorden. De tredimensionella formerna visas genom hela skapelsen, i allt från kristaller, naturen till mänskligt DNA

 

 

Golden ascension 950 :-

Detta hänge ger frid, harmoni och skydd på den eteriska nivån av medvetenhet. Det fungerar även på fysisk nivå och skyddar dig från wifi och elektriska magnetfältsexponatorer. Hjälper till och med att bli av med depression och ångest.

 

sri yantra

Sri yantra 1350 :-

Sri yantra är en geometrisk symbol som kommer från Indien.

Den bringar fred , balanserar energi och harmoniserar relationer.

Den jobbar även djupgående på att ändra hjärnvågorna och harmoniserar

tillståndet i själen. Samt att den hjälper till att öka manifestationer i livet.

 

 

Ankh

Ankh 750 :-

Ankh är symbol för livet.

Den jobbar på den manliga och kvinnliga som ger styrka och en bra hälsa. Den kopplar upp till det högre jaget. Som både ger healing och beskydd.

Enbart harmoniseringsringen harmoniserar energier som flödar in i kroppen, sådana osammanhängande

elektromagneter, täta energier och andra externa energetiska influenser. Energierna kommer antingen att ändras eller frigöras.

 

Infinity coil 1100 :-

Denna spole arbetar för att balansera och stärker

vridfältet runt kroppen.

Tillsammans med åtta, dess skapande medvetandefält.

Den ger jordning och tydlighet.

 

 

acu vac coil tfg halsband

Acu vac coil med field generator 1500 :-

Den används som beskydd mot negativa energier.

Den ökar och öppnar upp den kvantfysiska medvetandet.

Halsbandet kan användas till manifestation och transformation.

 

 

Quantum Healing halsband 1600 :-

Denna arbetar på det biogeometriska fältet, jordar och höjer medvetandet.

Halsbandet består av royal cubit acu vac coil, empowerment cubit seed of life, samt evighets åtta består av lost cubit.

 

Lost cubit TFG 700 :-

Lost cubit skapades ur en matematisk formula, som arbetar

på den andliga och emotionella fältet som omger kroppen.

Den bidrar till läkning av mentala och känslomässiga problem.

Den har en frekvens på 177 mhz.


 

Armband

 

Armband Tensor field generator SMD 950 :-

SMD Cubit Är mått från pyramiderna i Bosnien.

SMD står för Sun Moon Dragon och måttet är kombinationen av deras sammanlagda energi. SMD är ett startk mått som jobbar på alla plan och kan med fördel användas som avstörare och omvandlare av negativ energi.

Armband Tensor field generator Royal cubit 950 :-

Royal Cubit är mått från Kungens Kammare i Cheopspyramiden i Giza. De båda måtten har snarlika egenskaper och är de mest populära. De arbetar på den fysiska kroppen och kan användas på alltifrån smärta till sömnsvårigheter. Används till fördel för att ladda dricksvatten, så att vattnet du dricker kan hjälpa till att rena kroppen från toxiner.

 

labyrinthTFGarmband

Labyrinth K2 Tensorfield generator 950 :-

Labyrinth jobbar på att balansera den kvinnliga och manliga energin och är måttet från bosniska pyramidernas tunnlar, där det finns enormt stor orgonenergi. Ordet orgon betyder livskraftsenergi. I detta finns det en megalit sten som heter k2. Denna är väldigt bra för healing, som jobbar på att balansera vår eget livskraftscentrum utan att gå vilse i det. Labyrinth representerar den universella mönstret i det mänskliga medvetandet.

Öppna armband

Divine justice öppet armband 450 :-

Denna jobbar på att skärpa intuitionen och hjälper till att kunna avgöra viktiga beslut i olika sammanhang. Vikten ligger i att öka sin egen självkänsla och att sammankoppla sig till sitt högsta medvetande. Detta mått kommer från sumererna och är en av de äldsta i världen.

 

Lost cubit öppet armband 450 :-

Lost Cubit skapades ur en matematisk formula och arbetar med det eteriska och emotionella fältet som omger kroppen, den bidrar till läkning av mentala och känslomässiga problem.

 

 

Chichen Itza 650 :-

Jobbar att ta bort trauma, ångest och rädsla.

Den öppnar upp tredje ögat och arbetar med att stärka aura fältet omkring och ger healing och rening för både den fysiska och mentala kroppen.

Arbetar på både den mentala,fysiska och andliga nivån.

 

galacticöppetarmband

Galactic öppet armband 450:-

 

smdcubitöppenarmband

SMD cubit öppet armband 450 :-

SMD Cubit Är mått från pyramiderna i Bosnien. SMD står för Sun Moon Dragon och måttet är kombinationen av deras sammanlagda energi. SMD är ett startk mått som jobbar på alla plan och kan med fördel användas som avstörare och omvandlare av negativ energi.

Stängda armband

 

Dragon breath för kvinna 450 :-

 

stonehangemanligarmband

Stone hange manlig armband 450:-

carnacamrbandförmän

Carnac cubit armband för män 450 :-

 

empowermentcubitmanåkvinnaarmband

Empowerment cubit för män och kvinnor 450 :-

divinejusticemanligamrband

Divine justice armband för män 450 :-

 

Teotihaucan armband för män 450 :-

teotihaucankvinnligarmband

Teotihaucan armband för kvinnor 450 :-

 

Sacred new dimension 800 :-

 

Chichen Itza armband

Chichen Itza 650 :-

Jobbar att ta bort trauma, ångest och rädsla.

Den öppnar upp tredje ögat och arbetar med att stärka aura fältet omkring och ger healing och rening för både den fysiska och mentala kroppen.

Arbetar på både den mentala,fysiska och andliga nivån.

 

 

 

Fingerringar

divinejusticefrånsidanstängdfingerring royalcubitöppenring Galactic cubit öppen ring

Fingerringarna går att göra både som stängda och öppna fingerringar. 

Man kan själv välja vilket cubit mått man vill ha på sin fingerring.

De cubit mått som finns är bland annat:

Royal cubit.

Lost Cubit.

Empowerment cubit.

350 :-

 

 

 

 

Mobilskydd

Phonebuddies

Phonebuddies 

Liten 350 :-

Stor 400 :-

 

 

Fickorgonit

Fickorgonit 350 :-