För Hem & Globalt Skydd

TENSORPYRAMIDER

Dessa pyramider genererar ett kraftfullt fält och har olika egenskaper beroende på vilken cubit som används. 

Orgoniter

Orgonit kommer från namet orgone, som betyder livsenergi, Chi och prana. De består av en kombination av kristaller, resin och metall. De renar och balanserar energi och harmoniserar livskraften omkring oss. Orgoniter omvandlar negativ energi till positiv energi och är effektiv mot negativ jordstrålning. De hjälper till balansera vårt energifält, främja harmoni och balans och reducera stress. De skyddar mot negativ energi från andra människor och entiteter. Och är aktiva avstörare mot elektromagnetisk strålning.

Healingringar.

Tensorringar.

Tensorfieldgenerator.

cloudbusteruppifrånåner

Cloudbuster

För Personligt Bruk

ACU VAC COIL

Fungerar som en dammsugare som bokstavligen suger ut den negativa energin som orsakar smärta i kroppen och tokonverterar den till positiv energi. 

 

FEEDBACK LOOP

Skillnaden mellan acu vac coil och  feedback loop är att återkopplingsslingor drar ut negativ energi och sedan sänder tillbaka den i kroppen som positiv energi.

TENSORRINGAR

Inom en Tensor Ring finns en oändlig energikälla som varken är elektrisk eller magnetisk. Dess produktion är fördelaktig och helande för alla livsformer.

 

lostcubithalsband

Lost Cubit tensorfield generator halsband 850 :-

Infinity coil 900 :-

Denna spiral arbetar för att balansera, centrerar och stärker kroppen samt skyddar auran. Tillsammans med  evighets åttan, skapar det ett medvetandefält som ger jordning och tydlighet.

double seed of life

Double seed of life 1100 :-

Förbättrar övergripande hälsa och välbefinnande, läka mentala och känslomässiga problem och traumatiska upplevelser.

Den skapar en bekväm känsla för dig själv runt grupper av människor och uppmuntra öppning av sinnet och aktivering av ljuskroppen.

 

Practioner set 2500 :-

Ett set bestående av 3 ringar (Royal, Lost & Empowerment Cubit). 1 Accu-Vac Coil och 1 Feedback Loop. 

facemask

Facemask 800 :-

Ansiktsmask erbjuder både skydd och lättnad från effekterna av kemikalier i luften, astma, hög feber eller någon respiratorisk förorening. Masken joniserar andningen eftersom koppar sätter ut negativa joner som i sin tur är positiva för kroppen.

Harmoniser

Harmoniser är ett aktivt verktyg utformat för att hålla energin i rörelsen kontinuerlig och producerar ett stort energifält runt sig.

TENSORFIELD GENERATOR

En Tensor Field Generator består av fyra tensor ringar som man kan fälla ihop eller öppna upp igen. Används med fördel för att ladda positiva intentioner och förstärker det du önskar och manifesterar.
Skyddar även mot mobiltelefonens strålning, elektromagnetiska  föroreningar samt mot geopatiska stresspunkter.

MER=Ljus, KA=Ande, BA=Kropp. ”Ande och Kropp omgiven av Ljus”.  7500 :-

Den är ett starkt skydds och healingredskap. Den står för livets flöde och (Ki, Chi,Prana,Orgon) energi i våra kroppar. Aktiverar ljuskroppen och hjälper till att utvecklas spirituellt. Balanserar den manliga & kvinnliga energin.

Handgjorda produkter av Geometric tools 2022-07-10

Vesica piscis 888:-

Denna är byggt utifrån teotihaucan cubit mått.

Denna skapar balans och harmoni.

Den resonerar på en universiell frekvens och skapar equilibrium.

Equilibrium betyder med andra ord jämnvikt, balans.

Den jobbar bland annat på Kirstus medvetande och höjer och utvecklar din medvetenhet.

Seed of life SMD 900 :-

Den används för healing och reparerar celler.

Den ger en lugnande effekt på kropp och själ.

Den har en skyddande effekt mot skadliga frekvenser

från mobiltelefoner och elektromagnetiska föroreningar.

Seed of life har en djupgående effekt av healing och transformation.

Den återställer och harmoniserar DNA efter 30 dagars användning

SMD Cubit Är måttet från pyramiderna i Bosnien.

SMD står för Sun Moon Dragon och måttet är kombinationen av deras sammanlagda energi.

SMD är ett startk mått som jobbar på alla plan och kan med fördel användas som avstörare och

omvandlare av negativ energi.

 

 

Seed of life matrix 850 :-

Seed of life Matrix 850 :-

Den används för healing och reparerar celler.

Den ger en lugnande effekt på kropp och själ.

Den har en skyddande effekt mot skadliga frekvenser

från mobiltelefoner och elektromagnetiska föroreningar.

Seed of life har en djupgående effekt av healing och transformation.

Den återställer och harmoniserar DNA efter 30 dagars användning.

 

Double tube torus 900 :-

Denna förbättrar övergripande hälsa, välbefinnande. Den jobbar på att läka mentala, känslomässiga problem och traumatiska upplevelser. Den skapar en bekväm känsla för dig själv runt grupper av människor och uppmuntra öppning av sinnet och aktivering.

Shambala 900 :-

Shambala aktiverar hjärtchakrat på en hög andlig nivå.

Den hjälper till att öppna  hjärtat i sin egen sanning.

Mandalan stärker medvetandet och den ger fysisk healing som balanserar

kropp och själ.

feedbackloop harmoniser

Feedbackloop mini harmoniser 1500 :-

(Finns lost, royal, empowerment och SMD cubit mått)

Denna feedback loop mini harmoniser fungerar väldigt snabbt. Den läser av dig på en mental nivå och gör att du kan känna dig bemyndigad när du använder en feedback loop mini harmoniser på en personlig harmoniser. Det här verktyget hjälper dig att utnyttja din behärskning som individ och jobbbar på att förstärka din självkänsla. Du känner att du kan behärska det som finns i ditt liv och utanför och blir mycket jordad. Denna jordning centrerar din själ på din högsta nivå till neutralitet.

Mini harmoniser lost cubit 900 :-

Lost cubit skapades ur en matematisk formula och arbetar på den andliga och emotionella fältet som omger kroppen och bidrar till läkning av mentala och käsnlomässiga problem. Den har en frekvens på 177 mhz.

 

Mini harmoniser SMD cubit 900 :-

Vårt eget personliga biofält stärks och förstärks av de personliga harmonisatorernas ljuskraftsenergier.

När harmonisatorns energi färdas genom oss efter meridiankanalerna,

kommer den att arbeta sig försiktigt genom kroppen från topp till tå,

ner och upp. Ett polaritetsflöde av kroppsrytmer.

SMD Cubit Är måttet från pyramiderna i Bosnien.

SMD står för Sun Moon Dragon och måttet är kombinationen av deras sammanlagda energi.

SMD är ett startk mått som jobbar på alla plan och kan med fördel användas som avstörare och

omvandlare av negativ energi.

metatronehalsband

Metatrone 1500 :-

Metatronkuben innehåller varje form som finns i det universum som Gud har skapat och de formerna är byggstenarna i all fysisk materia. De är kända som platoniska fasta ämnen, eftersom filosofen Platon kopplade dem till himlens andevärld och de fysiska elementen på jorden. De tredimensionella formerna visas genom hela skapelsen, i allt från kristaller, naturen till mänskligt DNA

Golden ascension 750 :-

Detta hänge ger frid, harmoni och skydd på den eteriska nivån av medvetenhet. Det fungerar även på fysisk nivå och skyddar dig från wifi och elektriska magnetfältsexponatorer. Hjälper till och med att bli av med depression och ångest.

merkabahalsband

Merkaba 900 :-

MER=Ljus, KA=Ande, BA=Kropp. ”Ande och Kropp omgiven av Ljus”.  

Den är ett starkt skydds och healingredskap. Den står för livets flöde och (Ki, Chi,Prana,Orgon) energi i våra kroppar. Aktiverar ljuskroppen och hjälper till att utvecklas spirituellt. Balanserar den manliga & kvinnliga energin.

sri yantra

Sri yantra 900 :-

Sri yantra är en geometrisk symbol som kommer från Indien.

Den bringar fred , balanserar energi och harmoniserar relationer.

Den jobbar även djupgående på att ändra hjärnvågorna och harmoniserar

tillståndet i själen. Samt att den hjälper till att öka manifestationer i livet.

Ankh 600 :-

Ankh är symbol för livet.

Den jobbar på den manliga och kvinnliga som ger styrka och en

bra hälsa. Den kopplar upp till det högre jaget. Som både ger healing och beskydd.

infusionactivatorhalsband
Infusion activator 900 :-
1/4 SMD cubit och 1/4 labyrint cubit

Enbart harmoniseringsringen harmoniserar energier

som flödar in i kroppen, sådana osammanhängande

elektromagneter, täta energier och andra externa energetiska influenser. Energierna kommer antingen att ändras eller frigöras.

Infinity coil 900 :-

Denna spole arbetar för att balansera och stärker

vridfältet runt kroppen.

Tillsammans med åtta, dess skapande medvetandefält.

Den ger jordning och tydlighet.

acu vac coil tfg halsband

Acu vac coil med field generator 1300 :-

Den används som beskydd mot negativa energier.

Den ökar och öppnar upp den kvantfysiska medvetandet.

Halsbandet kan användas till manifestation och transformation.

Quantum Healing halsband 1300 :-

Denna arbetar på det biogeometriska fältet, jordar och höjer medvetandet.

Halsbandet består av royal cubit acu vac coil, empowerment cubit seed of life, samt evighets åtta består av lost cubit.

 

Armband

Armband Tensor field generator SMD 900 :-

SMD Cubit Är mått från pyramiderna i Bosnien.

SMD står för Sun Moon Dragon och måttet är kombinationen av deras sammanlagda energi. SMD är ett startk mått som jobbar på alla plan och kan med fördel användas som avstörare och omvandlare av negativ energi.

Armband Tensor field generator Royal cubit 900 :-

Royal Cubit är mått från Kungens Kammare i Cheopspyramiden i Giza. De båda måtten har snarlika egenskaper och är de mest populära. De arbetar på den fysiska kroppen och kan användas på alltifrån smärta till sömnsvårigheter. Används till fördel för att ladda dricksvatten, så att vattnet du dricker kan hjälpa till att rena kroppen från toxiner

labyrinthTFGarmband

Labyrinth K2 Tensorfield generator 900 :-

Labyrinth jobbar på att balansera den kvinnliga och manliga energin och är måttet från bosniska pyramidernas tunnlar, där det finns enormt stor orgonenergi. Ordet orgon betyder livskraftsenergi. I detta finns det en megalit sten som heter k2. Denna är väldigt bra för healing, som jobbar på att balansera vår eget livskraftscentrum utan att gå vilse i det.

Labyrinth representerar den universella mönstret i det mänskliga medvetandet.

Öppna armband

Divine justice öppet armband 400 :-

Denna jobbar på att skärpa intuitionen och hjälper till att kunna avgöra viktiga beslut i olika sammanhang. Vikten ligger i att öka sin egen självkänsla och att sammankoppla sig till sitt högsta medvetande. Detta mått kommer från sumererna och är en av de äldsta i världen.

lostcubitöppetarmband

Lost cubit öppet armband 400 :-

Lost Cubit skapades ur en matematisk formula och arbetar med det eteriska och emotionella fältet som omger kroppen, den bidrar till läkning av mentala och känslomässiga problem.

galacticöppetarmband

Galactic öppet armband 400:-

smdcubitöppenarmband

SMD cubit öppet armband 400 :-

SMD Cubit Är mått från pyramiderna i Bosnien. SMD står för Sun Moon Dragon och måttet är kombinationen av deras sammanlagda energi. SMD är ett startk mått som jobbar på alla plan och kan med fördel användas som avstörare och omvandlare av negativ energi.

Stängda armband

Galactic stängd armband för kvinna 300:-

Dragon breath för kvinna 400 :-

stonehangemanligarmband

Stone hange manlig armband 400:-

carnacamrbandförmän

Carnac cubit armband för män 400 :-

empowermentcubitmanåkvinnaarmband

Empowerment cubit för män och kvinnor 400 :-

divinejusticemanligamrband

Divine justice armband för män 400 :-

teotihaucanmanligarmband

Teotihaucan armband för män 400 :-

teotihaucankvinnligarmband

Teotihaucan armband för kvinnor 400 :-

Armband New dimension beyond the sky.

Sacred new dimension 800 :-

Chichen Itza armband

Chichen Itza 500 :-

Jobbar att ta bort trauma, ångest och rädsla.

Den öppnar upp tredje ögat och arbetar med att stärka aura fältet omkring och ger healing och rening för både den fysiska och mentala kroppen.

Arbetar på både den mentala,fysiska och andliga nivån.

lostcubitbeyondthesky

Lost cubit beyond the sky 900 :-

Lost Cubit
Denna Cubit-längd skapades ur en matematisk formula och arbetar med det eteriska och emotionella fältet som omger kroppen, den bidrar till läkning av mentala och känslomässiga problem.
177 MHZ  

Beyond the sky:

Denna förnyar DNA koder.

Den ger högre medvetande och jobbar på

den fysiska, psykiska och andliga nivån.

Denna ring passar utmärkt till de som håller på med

energiarbete och arbetar som healers.

Fingerringar stängda

Fingerring Lost cubit 250 :-

Lost Cubit
Denna Cubit-längd skapades ur en matematisk formula och arbetar med det eteriska och emotionella fältet som omger kroppen, den bidrar till läkning av mentala och känslomässiga problem.
177 MHZ  

Fingerring Empowerment cubit 2,2 cm 250 :-

Fingerring SMD cubit 250 :-

SMD Cubit Är mått från pyramiderna i Bosnien. SMD står för Sun Moon Dragon och måttet är kombinationen av deras sammanlagda energi. SMD är ett startk mått som jobbar på alla plan och kan med fördel användas som avstörare och omvandlare av negativ energi.

galactic stängdring

Galactic stängd fingerring 250:-

divinejusticestängdfingerring

Divine justice stängd fingerring 250 :-

Denna jobbar på att skärpa intuitionen och hjälper till att kunna avgöra viktiga beslut i olika sammanhang. Vikten ligger i att öka sin egen självkänsla och att sammankoppla sig tillsitt högsta medvetande. Detta mått kommer från sumererna och är en av de äldsta i världen.

Öppna fingerringar

smdöppenring

SMD öppen ring 300 :-

Galactic cubit öppen ring

Galactic cubit öppen ring 300:-

royalcubitöppenring

Royal cubit öppen ring 300 :-

lostcubitöppenfingerring

Lost cubit öppen fingerring 300:-

divinejusticeöppenfingerring

Divine justice 300 :-

Sundisc

sundiscsmdcubit

Sundisc SMD 2500 :-

Double tube torus 2500 :-

sundiscsmd

Flower of life Balans och harmoni 2500 :-

flowweroflifeliten850kr

Flower of life 1/2 lost cubit 850 :-

Practitioner Set

Ett set bestående av 3 ringar (Royal, Lost & Empowerment Cubit). 1 Accu-Vac Coil och 1 Feedback Loop. Pris 2500:-

Double Tube Torus (Sundisc)

För välmående och mental hälsa. Hjälper vid emotionella & traumatiska upplevelser. Passar bra där man umgås eller vid gruppmeditationer då den ger en behaglig känsla och uppmuntrar öppnande av sinnet. Pris 2200:-

Kontakta oss!

Gör din beställning här!

I kontaktformuläret fyller du i din beställning.

När vi tagit emot din beställning av produkter, kontaktar vi dig.

Vi går igenom beställning med dig och därefter kör vi igång med produktionen.